Home

Po pierwsze… lepsze Polkowice!

Miasto silne siłą swoich Mieszkańców, którzy mają prawo do równego dostępu do miejsc pracy, instytucji, służby zdrowia, którzy w Polkowicach mogą spełniać swoje marzenia, zaspokajać aspiracje i rozwijać się.
Nasze cele

Po drugie… zielone miasto i przyjazne osiedla!

Miasto, w którym przestrzeń miejska ma służyć wszystkim pokoleniom Polkowiczan, a osiedla stają się strefami zieleni i miejsca aktywnej rekreacji.
Nasze cele

Po trzecie… sprawna komunikacja,bezpieczni piesi i rowerzyści!

Każde osiedle i sołectwo musi być dobrze skomunikowane z kopalniami, strefą ekonomiczną czy przychodnią zdrowia. W mieście musi być stworzony program rowerowy, a rozwój infrastruktury drogowej dostosowany do potrzeb mieszkańców i z nimi konsultowany.
Nasze cele

Dlaczego #LepszePolkowice?

Historia Polkowic po II wojnie światowej przypomina wielkie „amerykańskie marzenie”.
Z różnych stron świata do małej miejscowości na Ziemiach Odzyskanych przyjechali w poszukiwaniu pracy i lepszego życia ludzie odważni i pełni nadziei. W trudzie dnia codziennego budowali sukces swojego nowego domu.
25 lat temu lokalne władze otrzymały mandat do zarządzania ogromnym majątkiem wypracowanym przez pokolenia polkowiczan. Jesteśmy przekonani, że to ćwierćwiecze to okres wielu niewykorzystanych szans. Dlatego dziś w odpowiedzi na marazm, wyjałowienie i nikłą transparentność działań ekipy rządzącej gminą, przedstawiamy projekt #LepszePolkowice.
Kim jesteśmy? Jesteśmy ruchem miejskim. Chcemy usprawnić funkcjonowanie Polkowic; poprawić standardy życia w naszym mieście, a przede wszystkim przywrócić Miasto jego Mieszkańcom. Jakakolwiek władza musi oznaczać służbę, a nie przywileje! I choć podobnie jak pierwsi polkowiczanie, różnimy się w wielu aspektach, znajdujemy w tej różnorodności siłę do kreowania nowych, lepszych Polkowic. Budujemy wspólnotę, by na nowo czuć się dumni z naszego miasta!

#LepszePolkowice: przyjazne, zielone, bezpieczne!

Zarządzanie

Proces zarządzania miastem jest transparentny, ze szczególnym uwzględnieniem opinii mieszkańców w procesie podejmowania decyzji. Podstawowym instrumentem zdobywania wiedzy o potrzebach mieszkańców są systematyczne konsultacje.

Przedsiębiorczość

Wspierane są inicjatywy i działania lokalnych przedsiębiorców. Gmina tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy oraz podejmuje działania na rzecz zmniejszania dysproporcji w zarobkach poprzez przyciąganie nowych, atrakcyjnych inwestorów.

Mobilność

Elastyczna komunikacja z regionem, również połączeniem kolejowym. Wszystko domknięte zrównoważonym transportem miejskim, uwzględniającym szczególnie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Powszechnie dostępne nowoczesne usługi informacyjno – komunikacyjne (smart city).

Środowisko

Aktywna polityka miejska w zakresie informowania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom takim jak smog czy zagrożenia wywołane przez osadnik Żelazny Most. Przestrzeń miejska z przyjaznymi, zielonymi strefami odpoczynku i relaksu.

Tradycja i tożsamość

W różnorodności siła! Odkrywana jest bogata historia naszego miasta, czerpiemy siły i pomysły na rozwój z bogactwa doświadczeń jakie nasi dziadkowie i rodzice przywieźli do Polkowic z różnych stron świata. Chcemy być dumni z osiągnięć naszej wspólnoty!

Lepszy standard życia

Gmina rozwija się poprzez inwestowanie w kapitał ludzi. Rozbudowywana jest infrastruktura edukacyjna, wzrasta dostępność do usług kulturalnych i ochrony zdrowia. Na bieżąco dba się o kondycję zasobów mieszkaniowych, a wandalizm spotyka się z natychmiastowa reakcją służb miejskich.
Commercial Solar

Over the years we’ve been involved with the renewable energy business, we’ve seen thousands upon…

view projects
Commercial Wind

At the beginning it was adopted by lots of industrial-grade companies and then by a…

view projects
Industrial Solar

But ultimately, thanks to thousands and thousands of days of work done by scientists and…

view projects
Industrial Wind

Used by all kinds of industries, all across the globe, for factories big and small,…

view projects
Other Energy Sources

The world of energy is changing too fast to idly stand by and carry on…

view projects
Repairs & Rentals

Besides providing installations and maintenance servicing for both the solar and wind energy, we also…

view projects

Aktualności

Łukasz Puźniecki - nowy Burmistrz Polkowic
Łukasz Puźniecki - nowy Burmistrz Polkowic
Według informacji PKW nowym burmistrzem po II turze w Polkowicach został Łukasz Puźniecki. Ilość oddanych przez mieszkańców głosów na Łukasza Puźnieckiego (67.03%) była druzgocąca do obecnie urzędującego burmistrza Wiesława Wabika (32.97%).…
Postanowienie sądu miażdżące dla Wabika. PdMP… samo wykazało powiązania rodzinno-biznesowe
Postanowienie sądu miażdżące dla Wabika. PdMP… samo wykazało powiązania rodzinno-biznesowe
Taki obrót spraw może być nawet zaskoczeniem dla Łukasza Puźnieckiego, który był stroną postępowania. Przedstawiciele Lepszych Polkowic, którzy uczestniczyli w rozprawie nie musieli w zasadzie nic robić, albowiem… PdMP samo…
Lepsze Polkowice: STOP oczernianiu!
Lepsze Polkowice: STOP oczernianiu!
Lepsze Polkowice złożyły zawiadomienie w KPP Polkowice o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie paszkwili, szkalujących kandydata na burmistrza Polkowic, Łukasza Puźnieckiego. – Stop oczernianiu i prowadzenia negatywnej kampanii! W Polkowicach nie…
Górnicy murem za Puźnieckim
Górnicy murem za Puźnieckim
Górnicy stoją murem za Puźnieckim. Polkowicka brać górnicza zdeklarowała poparcie w wyborach dla Łukasza Puźnieckiego. Jak sami zaznaczają: to jedyny kandydat, którego warto wspierać. Polkowiccy górnicy zdeklarowali swoją pomoc i…

Napisz do nas