Postanowienie sądu miażdżące dla Wabika. PdMP… samo wykazało powiązania rodzinno-biznesowe

Postanowienie sądu miażdżące dla Wabika. PdMP… samo wykazało powiązania rodzinno-biznesowe

Taki obrót spraw może być nawet zaskoczeniem dla Łukasza Puźnieckiego, który był stroną postępowania. Przedstawiciele Lepszych Polkowic, którzy uczestniczyli w rozprawie nie musieli w zasadzie nic robić, albowiem… PdMP samo wykazało powiązania rodzinno-biznesowe, co do których wątpliwości zgłosił komitet LP!

Przypomnijmy: pierwotny wniosek przedstawiony przez przedstawicieli obecnej władzy był przygotowany nienależycie. To spowodowało odłożenie rozprawy o jeden dzień. PdMP jednak nie odpuściło.

(…) przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty i oświadczenia wskazują na zasadność wezwania do wyjaśnień wnioskodawcy skoro wykazują, że istnieje pewne powiązanie pomiędzy spółką a członkami stowarzyszenia [PdMP – przyp. Red].

Mówiąc w skrócie – PdMP… samo wykazało powiązania rodzinno-biznesowe w swoim wniosku. To o nie pytał Łukasz Puźniecki w swoim filmie, co nie przypadło do gustu przedstawicielom obecnej władzy.

Sąd orzekł również, że “(…) niezaprzeczalnie istnieje tu powiązanie, które może budzić wątpliwości wyborcy co do prawidłowości przeprowadzonych postępowań wyłaniających projektanta inwestycji”, co jedynie utwierdza zasadność stawianych przez Puźnieckiego pytań.

Niniejszym sąd oddalił wniosek złożony przez pełnomocnika PdMP. Stowarzyszenie reprezentujące aktualny obóz władzy przegrało po raz drugi w sądzie, ale również zostało obarczone całością kosztów postępowania, kwotą 737 złotych.

Spółka Shellter S.A., której akcjonariuszami są Emilian Stańczyszyn, prezes PdMP oraz córka polkowickiej radnej, Marioli Kośmider, to inwestor apartamentowców w nadmorskiej miejscowości Rogowo. Projektantem ich jest ta sama firma, która na zlecenie urzędu przedstawiła koncepcję Nowych Polkowic.

Mimo, że sprawa ujrzała światło dzienne przed dwoma tygodniami, po dziś dzień aktualny burmistrz Polkowic Wiesław Wabik nie przedstawił szczegółów wyłonienia przedsiębiorcy, uciekając się jedynie do publikacji na swoim fanpage’u kopii umowy.

Do publikacji niniejszego materiału zarządzany przez Wabika Urząd Gminy w Polkowicach nie ustosunkował się do wskazywanych w materiale kandydata nieprawidłowości.

W tej sprawie przed dwoma dniami zawiadomiono Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Gościnnie: Andrzej Padniewski

Poniżej skan postanowienia Sądu:

Postanowienie-z-dnia-31.10.2018-r.2