Filar 4 - Tradycja i tożsamość

W różnorodności siła! Skoro władze miejskie nie chcą, sami odkryjmy bogatą historię naszego miasta, czerpmy siły  i pomysły na rozwój z doświadczeń jakie nasi dziadkowie i rodzice przywieźli do Polkowic z różnych stron świata.  Bądźmy dumni z górniczych tradycji i z osiągnięć naszej wspólnoty!

Rynek tętniącym sercem miasta – ożywienie polkowickiego Rynku, poprzez utworzenie w nim specjalnej strefy aktywności kulturalnej (organizacja mini koncertów plenerowych, giełdy antyków, jarmarku regionalnego, animowanie wydarzeń). Udostępnienie pomieszczeń należących do gminy z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną (letnie ogródki i kawiarnie). Dumni z górniczych tradycji – przywrócimy należne miejsce dumnej i niedocenianej przez władze miejskie tradycji górniczej. Niech 4 grudnia, w dzień św. Barbary, polkowiczanie świętują równie huczne jak mieszkańcy innych miast Zagłębia Miedziowego. Promujmy osiągnięcia i trud pracy grup górniczych i ratowniczych. Św. Sebastian, patron Polkowic – propagujmy wiedzę o patronie Polkowic, poznajmy historię miasta i okolicznych miejscowości sięgającą średniowiecza. Zorganizujemy cykliczne obchody ulicy św. Sebastiana, zapraszając rekonstruktorów historycznych, sprzedawców produktów regionalnych i organizując przy tym liczne wydarzenia o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Przyjęty zostanie również program przywrócenia świetności zabytkom z terenu gminy Polkowice.
Festiwal miedzi – to jeden z pomysłów, na organizację dużej, cyklicznej imprezy o charakterze ogólnopolskim, która rozpropagowałaby naszą gminę. Tak jak Bolesławiec słynie z ceramiki, tak niech wszystkim na świece miedź kojarzy się z Polkowicami! Wydarzenie to oprócz charakteru kulturalno-rozrywkowego, miałoby silny wymiar turystyczny i edukacyjny. Wraz z KGHM, ośrodkami naukowymi, przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji otoczenia zorganizowane zostaną imprezy towarzyszące, konferencje poświęcone rozwojowi przemysłu miedziowego, tak aby to w Polkowicach przez najbliższe lata toczyła się debata o przyszłości całego regionu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.