Filar 5 - Komunikacja i bezpieczeństwo

Polkowice muszą mieć elastyczną komunikację z regionem, również połączeniem kolejowym.  Wszystko powinno być domknięte zrównoważonym transportem miejskim, uwzględniającym szczególnie bezpieczeństwo  pieszych i rowerzystów, a nowoczesne usługi informacyjno – komunikacyjne powinny być powszechnie dostępne.

 

Jeden bilet Polkowice-Wrocław – wprowadzenie zintegrowanego biletu na trasie Polkowice-Lubin-Legnica-Wrocław. To system regularnych połączeń autobusowych do/z Lubina skomunikowanych z odjazdami i przyjazdami pociągów Kolei Dolnośląskich relacji Lubin-Legnica-Wrocław. Przywracamy Polkowicom połączenie kolejowe  z regionem!
RoweLOVE Polkowice – utworzenie sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz wpięcie wsi z gminy Polkowice w ten system. Infrastruktura rowerowa powinna być rozwijana również w kierunku strefy ekonomicznej i kopalń.

Współpraca z policją – dodatkowe patrole policji w ramach służby ponadnormatywnej; doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz wsparcie w realizacji programów profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Wsparcie dla straży pożarnej – systematyczne doposażenie remiz strażackich w elementy operacyjno-techniczne oraz wspieranie działalności drużyn i młodzieżowych grup pożarniczych.

Studium transportowe dla Polkowic – opracowanie kompleksowego dokumentu obejmującego szanse i zagrożenia związane z lokalizacją Polkowic przy szlakach komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) oraz zwierające zdiagnozowane potrzeby mieszkańców w tej kwestii oraz zestaw konkretnych pozycji mających na celu ich zaspokojenie.
Zasada 7 na 7 – komunikacja gminna działająca 7 dni w tygodniu, obejmująca wszystkie miejscowości w gminie Polkowice. Siatka połączeń aktualizowana w ramach szerokich i systematycznych konsultacji z mieszkańcami.

Polkowicki Rower Miejski to alternatywny środek transportu ze stacjami łączącymi różne punkty gminy (osiedla, strefa, zakłady górnicze).
Bezpieczny ruch – aktualizacja mapy obszarów ze strefami zwolnionego ruchu i egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości. Doświetlanie przejść dla pieszych, szczególne uwzględnianie osób z niepełnosprawnościami, rodziców z wózkami i małymi dziećmi – i usuwanie barier architektonicznych.
Nowoczesny monitoring – rozbudowa sieci monitoringu wraz z nowoczesnymi elementami takimi jak identyfikacja pojazdu oraz nienaturalnych zachowań człowieka, niewymagający ingerencji operatora.