Filar 6 - Zielone Polkowice

Miejska zieleń pomaga zachować zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców dlatego jest jednym z priorytetów naszego programu. Przed rozpoczęciem prac w parkach i na skwerach zawsze będziemy informować mieszkańców, co gmina zamierza zrobić i dlaczego. Prywatni inwestorzy powinni informować o koniecznych wycinkach drzew i o tym, jak zamierzają wycinkę zrekompensować.

 

Parki, skwery, zieleńce – rozbudowa miejskiej zieleni, podnoszenie atrakcyjności parków, tworzenie nowych parków kieszonkowych; utworzenie sieci skwerów poprzez rewitalizację już istniejących i wprowadzanie skwerów w nowych miejscach.
Zielone place zabaw – dokonanie nasadzeń tworzących strefy cienia.
Zielone inwestycje – prowadzenie inwestycji przy poszanowaniu istniejącej zieleni miejskiej: nowe parkingi i chodniki mają wtapiać się w istniejącą zieleń, nie ją degradować.
Eko energia – dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii, instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Zielone płuca Polkowic – wykorzystanie potencjału parku na osiedlu Polkowice Dolne oraz zagospodarowanie obszarów około miejskich (np. „glinianki”) w centrum rekreacji.
Ciche koszenie zieleni – na terenach zarządzanych przez gminę wprowadzenie nowej polityki utrzymania zieleni: w wybranych obszarach przestaniemy kosić, stworzymy warunki dla rozwoju bioróżnorodności naturalnie powstających miejskich łąk kwietnych.
Przyjazne ogrody – wspieranie i ochrona działkowiczów, m.in. poprzez tworzenie dogodnej infrastruktury dojazdowej do ogrodów działkowych, organizacji miejsc postojowych dla rowerów i samochodów; organizacji wyjazdów tematycznych
i szkoleń poprawiających bezpieczeństwo.