Filar 7 - Gmina na medal

Promocja aktywności sportowej powinna odbywać się jako forma spędzania wolnego czasu, a budowanie tożsamości  i dumy z naszej gminy ma opierać na sukcesach polkowickich klubów sportowych.

 

Kluby sportowe – duma naszej gminy! – każdy klub niezależnie od dyscypliny, skupia oddanych barwom zawodników i kibiców. Dlatego przywrócić należy równowagę we wspieraniu poszczególnych dyscyplin i odbudować te, które jeszcze niedawno przynosiły swoim kibicom wiele sportowych satysfakcji (piłka halowa, tenis stołowy, piłka nożna) ze szczególnym wsparciem grup młodzieżowych  i LZSów.
Lekkoatletyka – królowa sportu! – należy wykorzystać potencjał stadionu i boisk na terenie gminy Polkowice i animować tam zajęcia oraz wydarzenia, które angażować będą młodzież oraz dzieci, zwłaszcza w wieku 6-10 lat. Powołana zostanie międzyszkolna liga lekkoatletyczna, a zawodnicy reprezentujący gminę w zawodach krajowych i międzynarodowych otoczeni zostaną dodatkowym wsparciem.

Kluby sportowe – duma naszej gminy! – każdy klub niezależnie od dyscypliny, skupia oddanych barwom zawodników i kibiców. Dlatego przywrócić należy równowagę we wspieraniu poszczególnych dyscyplin i odbudować te, które jeszcze niedawno przynosiły swoim kibicom wiele sportowych satysfakcji (piłka halowa, tenis stołowy, piłka nożna) ze szczególnym wsparciem grup młodzieżowych i LZSów.
Lekkoatletyka – królowa sportu! – należy wykorzystać potencjał stadionu i boisk na terenie gminy Polkowice i animować tam zajęcia oraz wydarzenia, które angażować będą młodzież oraz dzieci, zwłaszcza w wieku 6-10 lat. Powołana zostanie międzyszkolna liga lekkoatletyczna, a zawodnicy reprezentujący gminę w zawodach krajowych i międzynarodowych otoczeni zostaną dodatkowym wsparciem.