Lista wpłat na KWW Lepsze Polkowice

Poniżej załączamy informację o dobrowolnych wpłatach na rzecz KWW Lepsze Polkowice o wartości przekraczającej wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na jedną osobę wpłacającą.

Lista wpłat na KWW Lepsze Polkowice